FAQ - Frågor och svar

Det är genom valfrihetssystemet enligt LOV som du har rätt att välja vilken utförare du vill ha till dina biståndsbeviljade insatser. Vi är godkända utförare av hemtjänst i kommunerna Leksand, Rättvik och Huddinge.

Frågor om RUT avdrag

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

Vi hjälper dig med skattereduktionen så att du kan se både den faktiska kostnaden men också vad du egentligen ska betala. Detta hjälper dig att ha kontroll över hur mycket du nyttjat ditt RUT-avdrag.

Almänt

Här hittar du alla våra allmänna frågor om hemsidan, kontaktvillkor och information till våra kunder. Har du en fråga som inte finns med kan du alltid kontakta oss via hemsidan eller via telefon.