FAQ - Frågor och svar

Det är genom valfrihetssystemet enligt LOV som du har rätt att välja vilken utförare du vill ha till dina biståndsbeviljade insatser. Vi är godkända utförare av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik.

Vi har därför sammanställ information om hur du gör för att välja oss.

När kan jag välja?

Du har rätt att välja utförare när du har fått ett biståndsbeslut om hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen.

Hur väljer jag?

Biståndshandläggaren i din kommun berättar för dig om att det finns flera utförare än kommunen av hemtjänst.

Information om oss finns med där.

Kostar det mer?

Det kostar dig inte extra att välja andra utförare än kommunen. Våra kostnader betalas av kommunen och inte av dig.

Kan jag välja om?

Du har rätt att välja om när du vill. Om du nu har kommunen som utförare och skulle vilja pröva oss, går det bra att göra det utan att det kostar dig något.

Hur gör vi?

När du har valt oss ringer vi dig och kommer överens om en tid så att vi kan gå igenom:

 • dina insatser
 • dina förslag
 • dina önskemål
 • dina tider

Du äger ditt beslut och vi utför insatserna efter överenskommelse.

Kan jag välja bort?

Du kan välja bort oss när du vill. Du är inte för all framtid förbunden att ha oss som dina utförare.

Vi hoppas förstås att du alltid är nöjd med oss och att du slipper välja bort oss.

Hur kontakta jag er på Anneli omsorg?

Det är enkelt. Du kan antingen ringa oss på 076- 1313 110 eller mejla oss på anneli@anneliomsorg.se och du kan även skicka e-post med vårt formulär här på hemsidan.

FAQ - RUT avdrag

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

Vi hjälper dig med skattereduktionen så att du kan se både den faktiska kostnaden men också vad du egentligen ska betala. Detta hjälper dig att ha kontroll över hur mycket du nyttjat ditt RUT-avdrag.

För vem gäller avdraget?

 • Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
 • Du måste vara obegränsad skatteskyldig i Sverige

Hur går det till?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

Hur stort är avdraget?

Du får upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Är ni två blir maxavdraget 100 000kr. Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt.

För vilka tjänster gäller avdraget?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

 • Städning
 • Matlagning & Klädvård
 • Gräsklippning
 • Snöskottning
 • Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
 • Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv.